Sådan deltager I som forening/fællesskab

I skal udfylde en aftaleseddel, hvor I skriver i hvilket lokalområde, I ønsker at arrangere aktiviteter.
Derudover skal I skrive, hvilke typer af aktiviteter I ønsker.

Tilmelding til BEDRE FAVRSKOV
I tilmelder jer ved at udfylde en aftaleseddel. I finder aftalesedlen her.

I kan vælge at udfylde skemaet elektronisk eller printe det ud.
Aftalesedlen skal sendes til:

Favrskov Kommune,
Att.: Mette Thorndahl
Skovvej 20, 8382 Hinnerup

Eller på e-mail til

Ved tilmelding skriver I hvilke aktiviteter, I ønsker at lave, og hvor I ønsker at lave aktiviteterne. I tilfælde af at flere foreninger/fællesskaber ønsker at lave aktiviteter i samme område, kan en nærmere områdeafgrænsning komme på tale.

Hvis dette er tilfældet, bliver I kontaktet af Favrskov Kommune. Dette sker for at undgå, at f.eks. den enkelte butik bliver kontaktet af flere forskellige foreninger/fællesskaber.