Foreninger og fællesskaber har fokus på energibesparelser

Der er i 2017 iværksat en række aktiviteter for at motivere foreningsmedlemmer i en bred vifte af foreninger og fællesskaber i hele Favrskov Kommune til energirenovering – både i regi af foreningernes egne lokaler, men også i de enkelte medlemmers boliger, butikker og firmaer.

Til at motivere foreninger til deltagelse og engagement af de frivillige, blev der udviklet et pointsystem med angivelse af pointantal for gennemførelse af forskellige typer af aktiviteter. Systemet er udviklet som et motivationsredskab, hvor foreningerne kan ”kæmpe” om kontante præmier til foreningernes eget arbejde.

Status er, at ved udgangen af 2017 er der engageret 6 foreninger – målsætningen var 5 foreninger for 2017. Disse 6 foreninger er bredt placeret geografisk i kommunen og repræsenterer såvel fritidsorienterede som forretningsrelaterede foreninger.
Der har været afholdt 3 inspirationsmøder med borgere, foreningsbestyrelser og udvalgte foreningsmedlemmer fra disse foreninger om Bedre Favrskov indsatsen. Som et resultat af disse møder og arrangement, er der blevet gennemført 13 Bedre Boligplaner i 2017 og 8 energitjek.

Hinnerup Rideklub, Hammel Handel og landbruget er med
Hinnerup Rideklub er en af de tilmeldte foreninger, der i løbet af 2017 fået foretaget et energitjek og efterfølgende har bidraget til projektet med en ny type aktivitet. Foreningen afviklede en mini energi-messe ifm. et ridestævne. Her deltog EnergiTjenesten, der i løbet af weekenden kom i dialog med rigtig mange af foreningens medlemmer og borgere fra kommunen.
Næste skridt for foreningens engagement i 2018 er at samle kommunens øvrige 4 rideklubber og diskutere energirenovering i klubberne, men også energibesparelser blandt medlemmerne.

Et andet eksempel på en foreningsaktivitet er samarbejdet med Hammel Handel. I efteråret 2017 deltog projektlederen fra Favrskov Kommune på et foreningsmøde med ca. 30 SMV´er. På mødet blev der udloddet 4 energitjek, som efterfølgende er blevet gennemført. Kontakten til Hammel Handel fastholdes og der arbejdes for yderligere involvering af foreningens medlemmer – bl.a. i forbindelse med Klimaugen 2018 i Favrskov Kommune.