Hinnerup Rideklub

Hinnerup Rideklub

Hinnerup Rideklub blev startet i 1994 af Flemming Hansen, som syntes at der manglede fritidsinteresser for de unge – specielt piger – i Hinnerup Kommune. Han forfattede en lille notits til UGEBLADET i Hinnerup, hvori han indkaldte alle hesteinteresserede til møde i Rønbækskolens aula. Der mødte 50 børn og voksne op, og Hinnerup Rideklub blev stiftet.

Cases