Hammel Handel

Hammel Handel

Hammel Handel er en forening hvis formål det er at arbejde for et godt kollegialt forhold mellem Hammel og omegns erhvervsdrivende og varetage disses interesser på alle områder.

Hammel Handel arbejder med events i byen, information til kunder, medlemmer og nyheder fra Hammel.

Cases

Hammel Handel er en af flere foreninger, som deltager i projekt Bedre Favrskov, der har til formål at fremme energibesparelser både til gavn for virksomheder og borgere og som bidrag til opfyldelse af kommunens klimamålsætning. Hadsten Handel har således formidlet tilbud om gratis energitjek til medlemmerne.
Fire virksomheder/butikker har ønsket gratis energitjek. Alle har modtaget besøg fra EnergiTjenesten i november 2017, hvorefter der er udarbejdet rapport, som er fremsendt til ejer/ansvarshavende.

Ved opfølgning ultimo april 2018 på de fire energitjek er status følgende:
Den ene af virksomhederne har gennemført eller planlagt besparelser på ca. 13 % af det samlede elforbrug.
En anden af virksomhederne er meget indstillet på at gennemføre en række af forslagene, svarende til 8 – 10 % af det samlede elforbrug.
Den tredje virksomhed er i dialog med udlejer om udskiftning af grundbelysning, hvilket vil betyde en besparelse på 39 % af elforbruget.
Den fjerde virksomhed har endnu ikke kunne give en tilbagemelding på indsatsen.