Hammel Fjernvarme

Hammel Fjernvarme

 

Hammel Fjernvarme A.m.b.a blev stiftet i 1957, og de første forbrugere blev forsynet med varme i oktober samme år.

Hammel Fjernvarme AMBA. er et andelsselskab, som er ejet af sine ca. 4000 fjernvarmeforbrugere.

Cases

Hammel Fjernvarme er en af flere foreninger, som deltager i projekt Bedre Favrskov, der har til formål at fremme energibesparelser både til gavn for virksomheder og borgere og som bidrag til opfyldelse af kommunens klimamålsætning.

Hammel Fjernevarme har aftalt afholdelse i juni 2018 af første inspirationsmøde for borgere, som ligger i forsyningsområderne, men som endnu ikke er tilkoblet fjernvarmen.