Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening

I mere end 100 år har Danmarks Naturfredningsforening arbejdet for at bevare landskabets og naturens værdier.
Som den eneste private forening i Danmark kan vi rejse fredningssager, så også vores børn og børnebørn får glæde af den dyrebare og unikke danske natur.

Mere natur i fremtiden
I dag uddør plante- og dyrearter, fordi naturen svinder ind. Aldrig har der været så lidt natur i Danmark som nu.
Derfor vil vi have genskabt skove, enge og overdrev, som samtidig kan bremse op for klimaforandringerne og give os lettere adgang til naturen.

Cases

Danmarks Naturfredningsforening afd. Favrskov er en af flere foreninger, som deltager i projekt Bedre Favrskov, der har til formål at fremme energibesparelser både til gavn for virksomheder og borgere og som bidrag til opfyldelse af kommunens klimamålsætning. Foreningen er gået ind i projektet med det formål at oplyse om mulige energibesparelser hos kommunens økologiske landbrug gennem arrangementer og gennemførelse af energitjek.

Energitjenesten har sammen med DN Favrskov kontaktet en række økologiske landbrug for at iværksætte energitjek, hvoraf der er gennemført 4 energitjek. Desuden har der i forbindelse med Klimaugen 2018 været udbudt et informationsmøde til landbrug med temaet: Hvor er de nemme energibesparelser? Dette blev desværre ikke gennemført pga. for få tilmeldte.