Favrskovs byggekyndige blev klogere på energiforbedringer

Et fyraftensmøde om det nye byggereglement på Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten gav inspiration til Favrskov Kommunes ambition om at spare på energien i bygninger

”Folk gider bare ikke længere at betale 40.000 kr. om året for deres el og varme, så jo, der er rigtig meget fokus på at have en billig energiregning”. Sådan sagde Henrik Bak, der er EUX-elev på elektrikeruddannelsen på Den Jydske Haandværkerskole. Han var én blandt 35 deltagere til et fyraftensmøde, som EnergiTjenesten gennemførte i samarbejde med Den Jydske Haandværkerskole. Henrik er på hovedforløb 2 på sin uddannelse og har derfor været ude at arbejde for sin håndværksmester. ”Vi laver rigtig meget inden for automatiske anlæg, især varmepumper installerer man mange af i disse år. Varmepumper bruger meget lidt strøm, så de er gode energimæssigt”, forklarede Henrik Bak.

Klimaplan i kommunen
Når Favrskov Kommune gerne vil klæde håndværkere og andre inden for byggeriet bedre på til at imødegå kravene i bygningsreglementet, er det helt overordnet led i kommunens klimaplan. I 2012 vedtog Favrskov Kommune nemlig deres første klimaplan med målsætninger for reduktion af CO2 udledning frem mod 2025. På baggrund af klimaplanen vedtager Favrskov Kommune hvert andet år et projektkatalog med indsatsområder inden for temaerne: Energiplanlægning, energibesparelser, landbruget som energileverandør samt transport.

Bygningsreglementet
I fokus på seminaret var det byggereglement, som håndværkere skal orientere sig efter, når de for eksempel laver udskiftninger eller vedligehold i eksisterende bygninger. Til at styre begivenhedernes gang var Niels Hørby fra EnergiTjenesten hidkaldt, og han har lang erfaring med at undervise i bygningsreglementer. Undervejs stillede han opgaver om bygningsreglementet. Opgaver, der udfordrede deltagerne. For eksempel skulle lommeregnerne fiskes frem, da Niels bad deltagerne om at regne ud, om en given energibesparelse nu også var rentabel ud fra de krav, der sættes til den slags i dag.

Vedligehold eller udskiftning?
Niels Hørby pointerede, at gamle bygninger ikke kan energioptimeres, så de matcher helt nye energibesparende bygninger, men de kan sagtens forbedres, så de får et væsentligt lavere forbrug. Når man sætter ind med håndværksopgaver på en eksisterende bygning, hvor der røres ved energien, skal man også være klar over, om der er tale om vedligehold eller udskiftning af konstruktioner eller varmeanlæg. Det er nemlig ikke det samme, og flere deltagere måtte tænke sig om en ekstra gang, før de kunne svare på Niels´ spidsfindige spørgsmål, om der var tale om det ene eller andet ud fra nogle eksempler. Og presset på deltagerne blev selvsagt ikke mindre, da Niels humoristisk påpegede, at kun rigtige svar ville medføre kaffe og kage i pausen.

Seminaret var i øvrigt led i et partnerskabsprojekt om energieffektive bygninger, som Favrskov Kommune er ansvarlig for. Partnerskaber består ligeledes af AURA Energi, Energitjenesten og VedvarendeEnergi. Projektet går ud på at afprøve nye metoder til at nå bygningsejere og SMV´ere. En særlig målgruppe er borgere og SMVér, (små og mellemstore virksomheder) hvor der er mulighed for at opnå store energibesparelser.

 

Projektet er støttet af Energistyrelsen.