Gårdejer i Favrskov Kommune fik besøg af EnergiTjenesten

Et stort landbrug som Jens Skyttes bruger en pæn del energi. EnergiTjenesten kom med tips til at nedsætte energiforbruget på gården i Ulstrup

Med 250 hektar jord og en produktion på omkring 10.000 grise om året har Jens Skytte det, man vil kalde en større bedrift. Det betyder i sagens natur, at der skal bruges energi til alt fra belysning og ventilation i staldene over varme i stuehuset til korntørring med trykblæsere og hjemmeblanding af foder. Et besøg af EnergiTjenesten betød en gennemgang af hele gårdens energiforbrug.

Ikke noget højt energiforbrug
Lad det være sagt med det samme. Aldrupgård ved Ulstrup er ikke en energisluger sammenlignet med andre landbrug i Danmark. ”Faktisk ligger gården under gennemsnittet, når man ser på energiforbruget pr. slagtesvin”, forklarer Carsten Vejborg fra EnergiTjenesten. Det skyldes, at gårdejer Jens Skytte ofte har været vaks, når der er kommet nye muligheder for at spare på varme og el. Alligevel har det været muligt at anvise besparelser på ca. 10 % af elforbruget.

Nyt flisfyr
Lad os starte med stuehuset. For godt og vel et års tid siden fik stuehuset på velholdte Aldrupgård udskiftet det aldrende træfyr med et splinternyt flisfyr. Et træfyr af ældre model er meget ineffektivt i forhold til at udnytte energien. Effektiviteten i det nye flisfyr nærmer sig til gengæld de 100 procent, hvilket Jens Skytte tydeligt kan se, når askeopsamleren skal tømmes. ”På en måned samler der sig ikke mere end en spandfuld aske, og hele anlægget kører fuldautomatisk, så det er en investering, jeg har været rigtig godt tilfreds med”, konstaterer Jens Skytte. Det betyder også, at varmeregningen kun beløber sig til 4.500 kr. om året, hvilket må siges at være i den lave ende. Og så er det jo en stor fordel, at gården selv har skovareal, så man kan tage affaldstræet fra skoven og få det gjort til flis. ”Efter skiftet til det nye flisfyr har vi skåret halvdelen af vores forbrug af træ til opvarmning væk”, siger Jens Skytte.

LED-belysning giver fordele
I grisestaldene, som der er otte af, er det selvsagt nødvendigt med belysning. Godt nok skal der ikke være lys i staldene hele døgnet, når de ikke huser smågrise og søer, men slagtesvin, men det bliver alligevel til nogle timers belysning om dagen. Ny belysning i staldene skal vælges med omtanke, da det er et barsk miljø. Ammoniak fra grisenes afføring kan være hård ved elektronikken, hvis den ikke er ekstra beskyttet: ”Ammoniak fra grisene og fluernes afføring er hård ved lyset i staldene. Hvad fluerne angår, gør man klogt i at have glaskapper omkring belysningen, for ellers tager ekskrementerne fra fluerne straks en del lys.”, slår Carsten Vejborg fast under energigennemgangen.  Samtidig besværliggør de åbne lysrør-armaturer staldrensning med højtryksrenser. På Aldrupgård har man allerede udskiftet nogle gamle lysstofrør med det langt mere energibesparende LED. Men Jens Skytte har både et ønske om bedre belysning i de tre rækker lys i hver stald, ligesom han gerne vil have LED op overalt for besparelsens skyld.

Billigere nattakst for el
Ventilation i staldene er en nødvendighed, når man har grise. I hver af de otte stalde er der to ventilatorer, som for flestes vedkommende er frekvensregulerede. Ventilatorerne skiftes efterhånden til den nye type med jævnstrømsmotor og permanente magneter, og som er 20-25 % mere effektive end de nuværende ventilatorer med frekvensregulering.
Både ventilationen, slaglemøllen, der maler korn til foder, og trykblæserne, der tørrer korn, bruger selvsagt tilsammen en hel del strøm. Ved lægge en stor del af strømforbruget om natten kan Jens Skytte købe en kilowatttime til kun 40 øre mod de 70 øre, han normalt skal give. Det skyldes, at elselskabet tilbyder en særlig pakke, hvor man får el til nedsat pris om natten, forudsat at man lægger forbruget mellem kl. 12 midnat og kl. 6 morgen. I dette tilfælde gælder det op til 15.000 kWh. Den elpakke har Jens Skytte nu skiftet til.

Energigennemgangen blev afsluttet med en tur rundt på gården, hvor man kunne konstatere, at gården i Ulstrup er et både moderne og meget velholdt landbrug.
Efter besøget på Aldrupgård har EnergiTjenestens Carsten Vejborg lavet en energirapport, som Jens Skytte nu kan granske nøje, for at se om der skal ske flere energioptimeringer i den nærmeste fremtid.