Jeres aktivitet

Hvis I har en virkelig god idé til en eller anden form for aktivitet, som kan fremme energirenovering i parcelhuse eller energieffektivisering i butikker, kontorer og landbrug, så hører vi gerne om det.

Hvis styregruppen bag Bedre Favrskov vurderer, at idéen er realistisk at gennemføre (både økonomisk, praktisk og tidsmæssigt), så bakker vi op. Herefter aftaler vi helt præcist, hvad Favrskov Kommune sammen med energirådgiverne skal bidrage med, og hvad I står for. Og så afgør vi, hvor mange points I kan opnå for jeres aktivitet.